Lékaři

MUDr. Mgr. Gabriela Matinová

Vystudovala stomatologii na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Po ukončení studia pracovala na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Rastislavova 43 v Košicích a na stomatochirurgickém oddělení Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. V roce 2006 absolvovala atestační zkoušku na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Od roku 2008 provozuje soukromou stomatologickou praxi, ve které zajišťuje kompletní stomatologickou péči. Zaměřuje se především na stomatochirurgické výkony a implantologii. Je držitelkou Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg vydaného Českou stomatologickou komorou, jejíž je členkou. Svoje vzdělávání dále rozšiřuje na praktických i teoretických školeních. Její prioritou je adekvátní bezbolestné ošetření, informování pacienta o plánované komplexní léčbě chrupu a dutiny ústní a především spokojenost pacienta v průběhu terapie i po ní. Svou práci vykonává svědomitě a s láskou.